38ο Προσυνέδριο
Π.Κ. ΟΤΕ  
Ν.Δ. Ελλάδας - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου
Πάτρα 13-14 Απριλίου 2013  

AFISA
 
   Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
 38ο Προσυνέδριο Π.Κ. ΟΤΕ
Ν.Δ. Ελλάδας - Ιονίων Νήσων - Ηπείρου
στην Πάτρα το Σάββατο και Κυριακή  13-14 Απριλίου 2013
στο Πολύμορφο Πάτρας,
με θέμα
«Αθλητικό Ιδεώδες και Πολιτισμός»


Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |