2011-01-27 08-58-0732958 8ο Φεστιβάλ
Παραδοσιακών Χορών

Ιωάννινα

Σαββάτο 9 Οκτωβρίου 2010

Συμμετείχαν τα Συγκροτήματα

Αλεξανδρούπολης
Δράμας
Ηρακλείου
Θεσσαλονίκης
Ιωαννίνων
Κύπρου

Φωτογραφίες από την Εκδήλωση


Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |