ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Π.Κ ΕΡΓ. Ο.Τ.Ε Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Μετά από την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στις 08/05/2012 οι συνάδελφοι που πλειοψήφησαν συγκροτήθηκαν σε σώμα στις 09/05/2012 ως εξής .

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

VPN

e-mail

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

437050

nidermitzakis@ote.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

484541

imavris@ote.gr

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΔΑ ΜΑΡΙΑ

 

mariavarda@ote.gr

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

437052

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΠΑΣΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

484566

npasadak@ote.gr

ΑΝ. ΜΕΛΟΣ

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

484560

gvardakis@ote.gr

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |