ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 Πρόεδρος:                  ΔΟΓΑ ΑΝΝΑ

                                   6974640110, 439712 

                                   adoga@ote.gr

 


 

Γραμματέας:               ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                   6986389599, 432524

                                   ckyriazis@ote.gr

 


 

Ταμίας:                       ΤΕΡΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

                                  6977562635, 420414

                                  nterzi@ote.gr

 


 

Αντιπρόεδρος:            ΤΖΙΩΛΑ  ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  

                                   6972553151

                                   

                                  

 


 Μέλος:                      ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

                                   6978204506, 420343

 


 

Μέλος:                        ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

                                   6945955584,442044

 


 

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |