ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2016-2019

Λαΐνας Βασίλειος                  Πρόεδρος                           6971569975

Καραντζά Βαλέρια                 Αντιπρόεδρος                    6986921321

Καρακώστας Αθανάσιος       Γεν. Γραμματέας                 6978550460

Τάτσης Σπύρος                     Υπ. Δημοσίων Σχέσεων     6974640154

Ζαφείρης Δημήτριος              Ειδ. Έφορος                      

Ψωράκης Αργύριος                Γραμματέας                       6977913607

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |