Διοικητικό Συμβούλιο

header
 
Πρόεδρος :       Μισαηλίδης Μιχάλης  6982474450, 439245, 2385029199
Email : mmisailid@ote.gr, mmisaili@otenet.gr

Γραμματέας :    Αλεξιάδης Ιωάννης  2385045544

Ταμίας :            Γρούϊου Ισμύνη  2385029199
Email : igrouiou@ote.gr

ΑντιπρόεδροςΤοπαλόπουλος Βασίλειος 6974793616, 2385023526
 

Μέλος :                Γλούφτσης Χρήστος  6970016380, 466804
Email :  xglo77@otenet.gr 

 

Το συμβούλιο εκλέχθηκε με εκλογές που έγιναν :  Μάρτιος 2014

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.

Δείτε το Δ.Σ. με φωτογραφίες στην Ιστοσελίδα του Π.Κ. Φλώρινας 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |