Διοκητικό Συμβούλιο Π.Κ Φθιώτιδας

               ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος        Καρανίκας Γεώργιος   -   (εν ενεργεία)    

Αντιπρόεδρος:   Τσώνου Κωνσταντίνα  -  (εν ενεργεία)

Γραμματέας:     Ασημακοπούλου Ευαγγελία - (συνταξιούχος)

Ταμίας:               Σκόπας Γεώγιος                   - (συνταξιούχος)

Μέλος:                Καραβίδα Μαρία                  - (συνταξιούχος)

Μέλος:                Καψάλης Δημήτριος             - (συνταξιούχος) 

Μέλος:                Κρικέλη Ολυμπία                  - (εν ενεργεία)


Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |