ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Νικολόπουλος Διονύσιος

Αντιπρόεδρος: Κολλάτος Γεώργιος

Γραμματέας: Τσαγδής Δημήτριος

Ταμίας: Τσάκαλης Γεώργιος

Μέλος: Χίλιου Μαρία

Μέλος: Παπαδοπουλος Άδωνις

Μέλος: Χατζηδάκης Αντώνιος

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |