ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

  • Πρόεδρος: Τζιαναμπέτης Νικόλαος 
vpn: 432566
email: ntzianabetis@ote.gr 

 

  • Αντιπρόεδρος: Παπαστεργίου Ιωάννα 
email: ipapasterg@ote.gr

 

  • Γραμματέας: Μυλωνάς Ευάγγελος  
email: emylonas@ote.gr

 

  • Ταμίας: Τσιλβελής Εμμανουήλ 
email: etsilvelis@ote.gr  

 

  • Μέλος: Αλεβίζου Παναγιώτα 
        email: palevizou@ote.gr

 

  • Μέλος: Κρικέλη Ολυμπία 
          email: okrikeli@ote.gr

 

  • Μέλος: Μουρατίδου Παρασκευή 
email: pmouratido@ote.gr 
 
Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |