Δ.Σ Π.Κ.Ε. Ο.Τ.Ε. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πρόεδρος : Νικολακάκου Πανωραία                             6977446470
Αντιπρόεδρος : Ρουτσολιάς Αθανάσιος                         6977257333
Γραμματέας : Θεοδωρόπουλος Αγγελής                        6974490033
Ταμίας : Δημάκος Νικόλαος                                           6970090388
Έφορος εκδηλώσεων : Δημάκος Χρήστος                      6977044171
Μέλος : Νικολέττου Χριστίνα                                         6977699639

Μέλος : Συκαράς Γεώργιος                                             6977808530

 

 
Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |