ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

Πρόεδρος   

Αντιπρόεδρος 

Γεν. Γραμματέας

Ταμίας 

Έφορος Δημ. Σχέσεων

Μέλος 

Μέλος 

Λευθέρης Ιωάννης

Χαρίσης Ιωάννης

Διαμαντή Μαρία

Παπαθεοδώρου Πέτρος

Γάλλης Γεώργιος

Δούμος Ευθήμιος

Ζάχος Μηνάς

                                        

             

                            

            

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |