Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Αλεξανδρούπολης

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Αλεξανδρούπολης σε ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τους συνανθρώπους μας παρέδωσε στην Κίνηση Αλληλεγγύης πολιτών Αλεξανδρούπολης διάφορα τρόφιμα τα οποία θα διανεμηθούν σε οικογένειές που τα έχουν ανάγκη

            


 

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |