ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ LOGO

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ

  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΕΕ-ΟΤΕ - Πολιτιστικών Κέντρων

  Πλήρης κατάλογος με στοιχεία των Δ.Σ. της ΠΕΕ-ΟΤΕ και των Π.Κ.   PDF1   XLS1

 Μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για την ορθότητα των στοιχείων των ΔΣ των ΠΚ έχει απενεργοποιηθεί ο κατάλογος

Υποδιευθύνσεις Internet (Subdomains URL) Π.Κ.

 

Παρακαλούμε τα Π.Κ. να κάνουν έλεγχο για την ορθότητα των στοιχείων που υπάρχουν στους καταλόγους και σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση να ενημερώσουν για να προχωρήσουμε στις ανάλογες διορθώσεις.

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |