Πρόεδρος :  Καμαλακίδου Μαρία  Π.Λ. Θεσ/νίκης
Τηλ. Υπηρεσίας
FAX Κινητό VPN Email
    6973988088        

mkamalakid@ote.gr

 Αντιπρόεδρος :  Κατσάρης Σπύρίδων  Π.Κ. Ιωαννίνων
Τηλ. Υπηρεσίας
FAX Κινητό VPN Email
26510-47799 26510-66499 6973221087           437801 skatsaris@ote.gr
 Γεν. Γραμματέας :  Χαραλαμπάκης Εμμανουήλ  Π.Κ. Χανίων
Τηλ. Υπηρεσίας
FAX Κινητό VPN Email
 28210-35449  210-3405384 6982980069         438559 echaralabakis@ote.gr
 Αναπ. Γραμματέας :  Νικολόπουλος Διονύσιος  Π.Κ. Ηλείας
Τηλ. Υπηρεσίας
FAX Κινητό VPN Email
    6947896644 427319

dinikolopoulos@ote.gr

 Ταμίας :  Μπαζούκης Χρήστος  Π.Κ. Ημαθίας
Τηλ. Υπηρεσίας
FAX Κινητό VPN Email
 23310-36215 23310-70199 6972237102 463212

chbazoukis@ote.gr

 Έφορος Εκδηλώσεων :  Μπούτας Κωνσταντίνος  Π.Κ. Λάρισας
Τηλ. Υπηρεσίας
FAX Κινητό VPN Email
    6982471492  439285

kboutas@ote.gr

 Μέλος :  Μπαλής Παντελεήμων  Π.Κ. Δράμας
Τηλ. Υπηρεσίας
FAX Κινητό VPN Email
 25210-56259   6986487404 431227

pabalis@ote.gr

 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 Πρόεδρος :  Καρακώστας Αθανάσιος  Π.Κ. Αρτας
 Μέλος :  Παπαμακαρίου Ευστράτιος  Π.Κ. Λέσβου
 Μέλος :  Παπαστεργίου Ιωάννα  Π.Κ. Κοζάνης

 

 

 

 

 
 

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |