ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Ε ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΚΗ 2Α

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Τ.Κ 72100

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |