Προσυνέδριο Άρτας

Φωτογραφία απο την συμμετοχή του Π.Κ. Ηλέιας στο προσυνέδριου της Άρτας στις 18-19 Μαρτίου 2016.  

αρτα

Σχεδίαση - κατασκευή ιστοσελίδας:
Μπούτζιος Βασίλης 
Τούλης Νικόλαος
Copyright 2011. Free joomla templates |